Motionera på stämman

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman har medlemmarna möjlighet att komma med förslag som stämman kan fatta beslut om. Förslagen skrivs i form av en motion.

Det är inte alla gånger alldeles lätt att uttrycka vad man egentligen vill. Ta gärna hjälp av denna mall.