Autogiro

Autogiro är ett enkelt och säkert sätt att betala månadsavgiften. Med autogiro dras automatiskt rätt belopp från ditt konto. Du slipper helt enkelt att hålla reda på förfallodagarna och minskar risken att missa en betalning. Autogiro kostar naturligtvis inget extra. Kontakta Hem och Fastighet om du vill ansluta dig till autogiro.

Telefon: 08-429 80 02 vardagar 09:30-11:30
E-post: medlem@hemochfastighet.se