Ekonomi

I detta avsnitt får du svar på frågor som rör ekonomiska ting, till exempel

  • Vad är autogiro och hur ansluter jag mig?
  • Har gör jag om jag vill pantsätta min lägenhet?
  • Hur ser föreningens årsredovisningar ut?

Använd menyn ovan eller till höger!

Aktuellt!

Från och med 2014 gäller ny god redovisningssed avseende upprättande av bokslut, sk K2/K3-regelverket. Underhållet läggs som en kostnad direkt i resultaträkningen, resultatet kan bli negativt om man har stora underhållskostnader i fastigheten.