Lägenhetsnummer

Vi har två lägenhetsnumreringar, dels ”Tångens gamla” lägenhetsregister och dels Lantmäteriets lägenhetsregister som infördes i hela Sverige 2009.

Lantmäteriets lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i lägenhetsregistret.