Vindsförråd

Alla lägenheter har ett eget vindsförråd.Vindsförråd