Tvättstuga

Tvättstugan finns på bottenvåningen. Du kan endast ha två tider bokade åt gången. Anteckna ditt lägenhetsnummer när du bokar tid.

Om en tvättid inte tagits i bruk inom en timme är tiden fri att disponera av någon annan. Tvättider måste respekteras, den som tvättar ska städa efter sig och om något går sönder ska det omgående anmälas.

Det finns några enkla anvisningar uppsatta i tvättstugan, lämna tvättstugan som du själv vill överta den.

Anvisningar för tvättstugan (pdf)