Vind

Varje lägenhet har ett förråd på vinden. Använd inte gångarna till att ställa ut saker som ska kastas utan bär ned skräp till soprummet eller om det är grovsopor, transportera det till en återvinningsanläggning. Detta är av största vikt då detta kan påverka våra möjligheter till ersättning från försäkringsbolag vid till exempel en brand.