Övriga trivselregler

Ha inte för hög volym på TV, radio eller musikanläggning, sänk gärna basen.

Gå inte med träskor eller andras skor med klack, ditt golv är grannens tak.

Undvik att hamra, spika mellan 22.00-08.00.

Vädra inte ut stekos, cigarettrök med mera i trapphuset.

Ställ inte sopor utanför dörren.

Barnvagnar, cyklar och rollatorer skall inte förvaras i trapphuset.

Skaka inte mattor på balkongen. Vattna inte balkonglådor så att vatten rinner på fasaden eller till grannen.

Grillning får endast ske på föreningens takterrass (endast elgrill är tillåten).

Kasta inte cigarettfimpar ut genom fönsterna.