Styrelse och revisorer

Styrelse

  • Daniel Nordin, ordinarie ledamot, ordförande
  • Nils Sköld, ordinarie ledamot, sekreterare
  • Paul De Smedt, ordinarie ledamot
  • Simon Mårtelius, ordinarie ledamot
  • Jonas Hansson, suppleant
  • Gunilla Forssblad, suppleant
  • Atli Egilson, suppleant

Revisorer

  • Marie Nordlander, auktoriserad revisor, Parameter revision

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för denna webb är Brf Tången 12:s styrelse.