Styrelse och revisorer

Styrelse

  • Petra Norelius, ordinarie ledamot, ordförande
  • Dan Andersson, ordinarie ledamot, sekreterare
  • Daniel Nordin, ordinarie ledamot
  • Susanne Bengtsson, ordinarie ledamot
  • Teo Flavet, suppleant
  • Mattias Berggren, suppleant
  • Olof Rinaird, suppleant

Revisorer

  • Marie Nordlander, auktoriserad revisor, Parameter revision

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för denna webb är Brf Tången 12:s styrelse.