Jag vill bygga om

Ibland vill man som medlem genomföra renovering eller ombyggnadsarbete. Det är då viktigt att känna till, att det krävs tillstånd av föreningen för detta. Vid renovering eller förändringar exempelvis flytta väggar, flytta kök, renovera badrum, arbete under ytskikt (bilning), elinstallationer, rörarbete skall byggkonsult Ritum kontaktas.

Ritum bokar ett möte på plats där medlemmar visar vilka förändringar i lägenheten som kommer utföras. Medlemmen skickar Ritum planritning på önskad renovering. Ritum skickar sedan planritning och rapport till styrelsen. Observera att ingen renovering eller ombyggnad får påbörjas innan styrelsen godkänt. Efterbesiktning genomförs efter renovering slutförts. Om det krävs bygglov/tillstånd skall det bifogas renoveringsblanketten som styrelsen ska erhålla innan påbörjad renovering.

Ansvarsförsäkring måste finnas hos firman som anlitas. Samtliga installationer skall vara fackmannamässigt utfört. Medlemmen får inte göra några ingrepp på värme eller ventilationssystem, till exempel flytta ventil, stänga ventil, ta bort element etc.

All förändring som påverkar fastighetens yttre är förbjudet. Om medlemmen önskar installera AC, parabolantenn, skyltar, markis, trädäck kontakta alltid styrelsen i dessa fall.

Styrelsen vill ha uppgifter på vilka åtgärder du önskar göra i din lägenhet samt uppgifter på vilka hantverkare/företag som ska anlitas.

En renoveringsblankett måste alltid fyllas i och lämnas till styrelsen direkt eller i föreningsbrevlåda på plan 3 entré 10. Detta innan arbete påbörjas. Blankett kan laddas ner via länken nedan:

RENOVERINGSBLANKETT

Samtliga installationer skall utföras fackmannamässigt av auktoriserade företag/hantverkare. El- och våtrumscertifikat skickas till styrelsen för de företag/hantverkare som anlitas.

El, vatten, avloppsinstallationer, tätskikt i våtutrymme skall utföras av behörig firma/installatör. Observera om golvbrunn, köksfläkt önskas flyttas måste Ritum och styrelsen kontaktas dessförinnan. Ingrepp på värme/ventilation är ej tillåtet, kontakta styrelsen. Krävs vattenavstängning kontakta alltid styrelsen två veckor innan önskad avstängningen. Driftia, föreningens fastighetsförvaltares tid som krävs för avstängningen debiteras medlemmen som önskar avstängningen.

Tider vi ljudliga renoveringar: 08 – 20 vardagar, 10-17 helgdagar. Tänk på att visa respekt för övriga boende i huset genom att städa undan i trappor, entréer och hissen i samband med renovering. Tänk också på att sätta upp informationslappar gällande din renovering.

Skrymmande byggavfall (Big Bag) som placeras utanför fastigheten kräver polistillstånd.

Checklista vid renovering/ombyggnad:

 • Ingen renovering/ombyggnad påbörjas innan styrelsens godkännande
 • Kontakta alltid byggkonsult Ritum för bland annat ett möte
 • Tänk på ansvarsförsäkring och certifieringar
 • Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört
 • Renoveringsblankett måste alltid fyllas i och lämnas till styrelsen. Bifoga planritning och kopia av beslut om bygglov/bygganmälan om så krävs.
 • Informera övriga boende i huset om renoveringen
 • Respektera renoveringstiderna
 • Städa efter dig och dina hantverkare
 • Slutbesiktning görs efter färdig renovering

Andrejs Ritums
Ritums Energy Consulting KB
Skolgatan 1A
172 31 Sundbyberg

Telefon: 08-29 54 41, mobil 070-929 99 33

Webb: www.ritumsenergy.se

Email: andrejs.ritums@gmail.com

Hans arvode är för närvarade 800 kronor i timmen plus moms och det tar som regel ett par timmar för honom att göra en bedömning. Avvikelser kan förekomma. Arvodet betalas av dig. Konsulten behöver planritning och en beskrivning av det planerade arbetet som underlag.

Var observant på att vissa typer av förändringar kan kräva bygglov. Detta meddelar i så fall ombyggnadskonsulten.

Se också  Stockholms stad > Bygg & Bo > Bygglov > Flerbostadshus

För att styrelsen skall kunna godkänna ombyggnationen kräver vi

 • En planritning som beskriver ombyggnationen
 • Intyg från ombyggnadskonsult
 • Eventuellt bygglov

Planritningar över huset i pdf-format