Kontaktperson för medlemmar

Kontakt ska i första hand tas via e-post till föreningen eller med lapp i föreningens brevlåda på entréplan tre.

När du kontaktar styrelsen, var noga att ange ditt lägenhetsnummer och kontaktuppgifter, till exempel e-post och telefon dagtid.

Hem och Fastighet – föreningens ekonomiska förvaltare

När du kontaktar föreningens ekonomiska förvaltare, var noga att ange ditt lägenhetsnummer och kontaktuppgifter, till exempel e-post och telefon dagtid.

Telefon: 08-429 80 02 vardagar 09:30-11:30
E-post: medlem@hemochfastighet.se

Fler kontakter

Gå till kontaktsidan