Andrahandsuthyrning

Den som har behov av att tillfälligt hyra ut i andra hand ska ansöka om detta hos styrelsen. Godtagbara skäl kan vara ett tillfälligt jobb på annan ort, att på prov flytta hem till sin partner eller för studier på annan ort. Vid enstaka fall kan andra skäl godtas.

Det är ej tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd från styrelsen.

Styrelsen godkänner inte andrahandsuthyrningar för mer än ett år i taget.

En avgift för andrahandsupplåtelse tas ut och uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp per år. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Ansökan görs genom att fylla i nedanstående blankett i god tid innan uthyrningen och lägga den i föreningens brevlåda på plan 3.

Mer om andrahanduthyrning

Fastighetsägarna

Allmän information om vad som gäller kring andrahandsuthyrning.

Fastighetsägarna har också en blankett för avtalet mellan dig som hyr ut och din hyresgäst, samt en blankett om du vill lämna fullmakt till någon att representera dig. Du hittar dem på Fastighetsägarnas webb.

Hyresnämnden