Kontaktperson för mäklare

Kontaktperson i styrelsen för mäklare är Petra Norelius

Kontakt ska i första hand tas via e-post eller brev till föreningen.

Föreningen ställer krav på om renovering av förvärvad lägenhet önskas utföras. Se Jag vill bygga om för mer information.

Förfrågningar till vår ekonomiske förvaltare Conzignus Hem och fastighet AB ska skickas via e-post till maklare@hemochfastighet.se. Bifoga ett undertecknat förmedlingsuppdrag.

Söker du en annan Tången? Kvarteret vårt hus ligger i heter Tången och vår fastighet heter Tången 12. Det finns många fler bostadsrättsföreningar som heter Tången i grannskapet. Kanske hittar du vad du söker på Google.

Överlåtelser och panter

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal skickas till föreningens adress. Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”. Pant- och överlåtelseavgift tas ut av föreningen.

Se även hantering av pantbrev.