Pantsättning

Alla pantsättninghandlingar (original i två exemplar inklusive svarskuvert) eller avnoteringar ska omedelbart skickas till vår ekonomiske förvaltare Conzignus Hem och Fastighet. De ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt ser till att handlingarna skickas till kreditinstitut.

Hem och Fastighet
Fyrverkarbacken 30 A
112 60 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”.

Hantering av pantsättninghandlingar regleras i Bostadsrättslagen.