Trapphus

Trapphuset ska inte användas som förvaringsutrymme för barnvagnar, cyklar, rollatorer, pulkor och liknande. Trapphuset är en utrymningsväg och väg som till exempel sjukvårdspersonal obehindrat måste kunna använda. Lägg ej dörrmattor utanför dörren, detta för att underlätta städning av trapphuset.