Värmetips

Under hösten/förvintern 2010 anlitade vi en värmekonsult som hjälpte oss med värmen. Vi gjorde bland annat en systematisk genomgång av alla radiatorer. Konsulten gav oss några råd om vad vi som enskilda medlemmar och boende i fastigheten kan göra för att åtgärda eventuella värmeproblem.

Generella råd

Elementen styrs av en termostat som sitter i själva vridreglaget, den reglerar elementen till 21°C. Det är normalt att till exempel hallelementet är svalare än de andra elementen eftersom hallen i sig är varmare än till exempel vid ett fönster.

Egen värme, till exempel i form av oljeelement, eller om man har gardiner som stänger in elementen, gör att termostatens funktion avtar.

Öppna fönsterventilerna lite, dessa ska inte vara helt stängda. Vi har undertryck i trapphus på grund av stängda ventiler. Tanken är att termostaten ska reglera värmen och kompensera för den kalla luften. Med cirkulationen igång får vi också bättre kvalitet på luften i lägenheterna

Det är den kalla årstiden. Överväg att flytta soffan eller sittplatsen en bit ut från det dragiga fönstret eller den kalla väggen. Ta på dig en tröja.

Se över fönster- och dörrbeslag så att de sluter till ordentligt. Du kanske också ska byta tätningslister någonstans så att det inte står och drar.

Om du upplever att det är dålig värme på elementen

1. Lufta alla elementen i lägenheten.

Öppna luftningsventilen försiktigt. Var beredd med ett kar eller en trasa för vattnet som kommer när du fått ut luften. Luften ska ut, vattnet ska vara kvar.

Var noga med att skruva åt ventilerna ordentligt. Kontrollera att värmen kommer igång och sprider sig så att hela elementet blir varmt.

En luftningsnyckel kan du köpa i fackhandeln eller låna av styrelsen.

2. Om något element fortfarande inte är blir varmt

Om något element fortfarande inte är blir varmt, prova då att vrida ner termostaten på noll och sedan tillbaka på max, vänta och kontrollera värmen.

Mer om inomhusklimat

SOSFS 2005:15 – Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus (webbsida)