Adress och jour

Larm- och journummer

 • Nödnummer 112 – nödsituation när liv, egendom eller miljö är i fara
 • Polisens nummer 114 14 – icke akuta ärenden till polisen
 • Hissjour 08-618 48 48 dygnet runt (Hissen AB)
 • Gasläcka 020-44 11 00 dygnet runt (Stockholm Gas). Vid akut fara ring 112
 • Skadedjur 0771-12 23 01 vardagar kl 08.00-17.00 (Nomor kundtjänst)
 • Fastighetsförvaltning/fastighetsjour
  Driftia kundtjänst, telefon 08-744 44 33 vardagar 09.00-16.00. Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd utanför kontorstid, ring fastighetsjouren på 08-744 09 50.
 • Snöröjning tak och istappar
  Bengt G Olsson Plåtslageri, 08-668 77 26 eller 08-747 13 30. Om takskottning uteblir eller dröjer, kontakta Carola på telefon 070-858 23 23.

Föreningens adress

För att fakturor via e-post ska fungera korrekt är det viktigt att följande regler efterföljs:

 • E-postmeddelandet ska endast ha 1 bilaga då denna skannas som en faktura
 • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
 • Bilagan får vara max 2 MB stor
 • Bilagans namn får ej innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken
 • Information i rubriken och meddelandetexten i e-postmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
 • Fakturan ska fortfarande vid adressfältet (på fakturan) innehålla:
  Brf Tången 12 NABO 1425, FE 258 105 69 Stockholm
 • E-postadressen som ska användas är: pax0000@privatgirot.se

Övrig post: Brf Tången 12, Liljeholmsbron 10, 117 39 Stockholm

E-post: info@brftangen12.se

Besöksadress: Vi har två portar, Liljeholmsbron 10 och Hornstulls strand 13

Söker du en annan Tången? Kvarteret vårt hus ligger i heter Tången och vår fastighet heter Tången 12. Det finns många fler bostadsrättsföreningar som heter Tången i grannskapet. Kanske hittar du vad du söker på Google.

Felanmälan fastighet

Felanmälan som inte är akut görs direkt till Driftia kundtjänst, www.driftia.se eller via telefon 08-744 44 33 vardagar 09.00-16.00.

Är felet av akut karaktär och Driftia kundtjänst är stängd, ring Driftia fastighetsjour på telefon 08-744 09 50.

Kontaktperson för medlemmar och mäklare

Se Kontakt medlem och Kontakt mäklare.

Organisationsnummer

Brf Tången 12 har organisationsnummer 716419-7431.

Pantbrev

Pantbrev ska skickas till Conzignus Hem och fastighet AB. Läs mer.

Fortums elanläggning

Fortums elanläggning har adress Liljeholmsbron 10 oavsett vilken adress du använder. Anmäler du någon annan adress till dem blir det oftast problem.

Ombyggnadskonsult

Se sidan Jag vill bygga om för mer information om vad vi kräver av dig som vill bygga om. Här hittar du också planritningar.

SBC Bostadsrätterna och Fastighetsägarna

Brf Tången är medlem i SBC Bostadsrätterna och Fastighetsägarna i Stockholm.

Kabelteve och bredband

Vi har avtal med Tele2. Basutbud TV ingår i föreningsavgiften men man skaffar själv sitt eget bredbandsabonnemang.