Hjälp av fastighetsskötaren

Brf Tången 12 har tecknat avtal med Driftia Förvaltning AB om fastighetsskötsel. Driftia hjälper även dig som boende med arbeten av praktisk karaktär.

  • Kontakta Driftias kundtjänst (kontakt) för information.

Se även sidan Jag vill bygga om om du ska göra större arbeten.

Alla arbeten du beställer är en affär mellan dig och Driftia.

Not. De ”fritimmar” vi hade tidigare togs bort i samband med att vi bytte fastighetsskötare från Nordemo till Driftia den 1 september 2012.