TV, bredband och telefoni i Brf Tången

Styrelsen undersöker alternativ till Comhem för TV, bredband och telefoni. För att vi ska kunna göra en ordentlig jämförelse vill vi skaffa oss en bild av vilka tjänster medlemmarna i Brf Tången 12 använder idag.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss att skapa denna bild. Vi ser inte vem som svarar vad.

Vi vill ha ditt svar senast lördagen den 2 juni för att kunna presentera resultatet på årsstämman den 4 juni.

Comhem paketerar sina tjänster på många olika sätt och det går inte att lista alla varianter här. Har du till exempel ett paket med TV och bredband, fyll då i TV- och bredbandsavsnitten. Om du behöver kan du skriva mer i textrutan i slutet av formuläret.

Tack för din hjälp!

Styrelsen, Brf Tången 12
.